Strona główna > Oferta

Oferta

Sporządzamy wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym między innymi:

 • nieruchomości handlowych,
 • nieruchomości biurowych,
 • nieruchomości mieszkalnych,
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości nietypowych (mienie zabużańskie),
 • gruntów inwestycyjnych,
 • i innych.

Wykonujemy ponadto:

 • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów,
 • analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • ekspertyzy bankowo-hipoteczne wartości nieruchomości,
 • analizy trendów w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości,
 • inwentaryzacje budynków i lokali,
 • i innych.

Celem każdej wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla jakiegoś powodu. Wynikają one zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania poważnych decyzji dotyczących nieruchomości. Przepisy określają obowiązek sporządzenia wycen przede wszystkim dla ochrony interesów Skarbu Pastwa i jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczoznawca majątkowy Olsztyn.

Wyceniamy nieruchomości dla celów:

 • kredytowych (wyceny dla potrzeb bankowych),
 • inwestycyjnych,
 • ubezpieczeniowych,
 • odszkodowawczych (wywłaszczone nieruchomości),
 • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości,
 • negocjacji ceny (zakupu, sprzedaży),
 • sprawozdań finansowych,
 • związanych ze spadkami (darowiznami), podziałami majątku itp.,
 • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych, opłat za użytkowanie wieczyste,
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • indywidualnego inwestora,
 • inne.

Świadczymy usługi na zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klientami biura są między innymi:

 • przedsiębiorstwa,
 • urzędy gmin i miast,
 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa (np. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego),
 • klienci indywidualni,
 • banki,
 • deweloperzy,
 • syndycy masy upadłościowej,
 • gruntów inwestycyjnych,
 • komornicy,
 • sądy.

Koszt świadczenia usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie szeregu czynników takich jak np.:

 • rodzaj nieruchomości,
 • cel i zakres wyceny,
 • położenie nieruchomości,
 • termin realizacji opracowania.

Wycena nieruchomości i operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawcę majątkowego w Olsztynie